Có tổng cộng 14 sản phẩm trong Dây Tín Hiệu, Dây Loa, Jack Cắm