Có tổng cộng 12 sản phẩm trong Dây Tín Hiệu, Dây Loa, Jack Cắm