Có tổng cộng 13 sản phẩm trong Dây Tín Hiệu, Dây Loa, Jack Cắm