Có tổng cộng 7 sản phẩm trong Tủ âm Thanh, Tủ Rack