Có tổng cộng 79 sản phẩm trong Main công suất cục đẩy