Tải Phần Mềm

Tải Phần Mềm

ÂM THANH - ÁNH SÁNG MASOUNDS MINH ANH AUDIO

Chuyên Cung Cấp - Tư vấn và Lắp Đặt Thiết bị âm Thanh ánh Sáng, Chuyên Nghiệp

Minh Anh AUDIO Chuyên Phân Phối Thiết bị âm thanh sân khấu hội trường, đèn sân khấu, setup lắp đặt dàn âm thanh sân khấu ngoài trời, dàn nhạc sống đám cưới, dàn âm thanh karaoke lưu động, thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh, loa sân khấu, loa karaoke gia đình, main công suất, bàn mixer, micro với giá tốt nhất tại TP.HCM

Minh Anh Audio

tải phần mềm vang số

Tổng Hợp phần mềm vang số Từ A - Z Các Bạn tìm phần mềm nhanh bằng cách Nhấn tổ hợp CTRL + F để Search phần mềm cần sử dụng sau đó Mở oink download và tải về.

►Phần Mềm Vang Số BOSA D88 
https://drive.google.com/open?id=1iROydT6KTaM90ph52x4OlJlNG544956X


►Phần Mềm Vang Số BOSA D8 
https://drive.google.com/open?id=1gf8x01JoP4r2RqWCrvstjg29AZAYkpIH


►Phần Mềm Vang Số BOSA D10 
https://drive.google.com/open?id=13vkVo00mx8BNdr-6ZRLGLc3Nz8qDzRAD


►Phần Mềm Vang Số Bosa X7 
https://drive.google.com/open?id=1HRKKZd5qAOCBdoB39I6WdIDCM9S4oBfQ


►Phần Mềm Vang Số X5, X6, 7,8,9,10, BF Audio K306d+ 
https://drive.google.com/open?id=11qw4Wz8yFrsB9yIm4qQATU94d4nnEk_J


►Phần Mềm Vang Số BOSA D6 
https://drive.google.com/open?id=1_G5gGrLAz7ndYqF1W7gGvhfpzwbNgGbi


►Phần Mềm Vang Số BOSA D7 
https://drive.google.com/open?id=1kVrbP4UsFarF5UwDbtYPbktTTWi_l5BJ


►Phần Mềm Vang Số BOSA D9 
https://drive.google.com/open?id=1yAO9t_VWuTf4KzXtDkLo0xjfR00Ds-gv


►Phần Mềm Vang Số BOSA D10 Ver HDMI 
https://drive.google.com/open?id=1iu90KVcvJkdAcNWVEl5wmhEIh4GtpBfh


►Phần Mềm Vang Số BOSA D12 
https://drive.google.com/open?id=1kC4UNjc-0CrHC2TAP1XetP5q3VqE5dR5


►Phần Mềm Vang Số BOSA T1000 
https://drive.google.com/open?id=1oQMgLtYbe3AZmm9yHfn79wmkqBx5d-sD


►Phần Mềm Vang Số BOSA T2000 
https://drive.google.com/open?id=1DNrM_8KBrTaMjrft0W_WgYFaV9MczfUV


►Phần Mềm Vang Số BOSA T3000 
https://drive.google.com/open?id=1u70CEL8uBXPnPuWQwPt9OwMDnA2XtzDB


►Phần Mềm Vang Số 980A, MOTA 988 
https://drive.google.com/open?id=1sO83kQr0bmkHsx4cG_sgNL2RXdfI4fSO


►Phần Mềm Vang Số BFAUDIO T2 PRO 
https://drive.google.com/open?id=1MYi-pVWWmr3dlwGlLZemFZVqy0NiK_WN


►Phần Mềm Vang Số KIW KB-9000 KD-9000 EN 
https://drive.google.com/open?id=1gI1Y72cpElH_h8TLXSFNdPDj0khoTQSC

►Phần Mềm Vang Số ST KH 9000 Xanh 
https://drive.google.com/open?id=1WcNjC9vTaDFIV5zmtq9uT5pE358tNda3


►Phần Mềm Vang Số APP K-1000 KTV 
https://drive.google.com/open?id=1Xn8_QJHjLnzINsxP2MznmN02kAEr2BKY


►Phần Mềm Vang Số Aivin M360 
https://drive.google.com/open?id=1gWDkwlNxpFBEPKYG4CtCWOd-Kz6H_xEy


►Phần Mềm Vang Số AKS EX 6200 3.1 DRIVER 
https://drive.google.com/open?id=1lo9Z2r9wL17lR7FvKrbIU8ikCB3WmSQV


►Phần Mềm Vang Số BFAUDIO Q3600H 
https://drive.google.com/open?id=1jfnMU4q7i9DLxRIxguH7uFOxNECha8ZI


►Phần Mềm Vang Số BMB HK-II & Kafun 9.01 
https://drive.google.com/open?id=1YvloZzzGp86zdW9xis-GxV-jWD1jMMTZ


►Phần Mềm Vang Số CB-ACOUSTIC D4-D6 
https://drive.google.com/open?id=1DYAogff8yhYZkLm6m5aO1lKGFpYxsvWM


►Phần Mềm Vang Số CCPro KP23 
https://drive.google.com/open?id=17BJwLg5X5xcySWuTcACR7JBYnIRq5VYR


►Phần Mềm Vang Số DAK 780EX 
https://drive.google.com/open?id=1JIbPKGVqFMmrIePprJbEcOBMGOZPzcn1


►Phần Mềm Vang Số dB acoustic D900 
https://drive.google.com/open?id=1ur_ccYEhkPxyvEr1-VRYqE0fA8lK-w30


►Phần Mềm Vang Số DB L8.1 - L8.2 
https://drive.google.com/open?id=1lYwDbrU2ViaCJiXUuTkGQZ-rbuu_GE40


►Phần Mềm Vang Số DK Dardankings DK6000, DK9000, DK9000 NEW 
https://drive.google.com/open?id=14KczjjRSa1A9av5TmQX0_BrgvjjdiwVo


►Phần Mềm Vang Số DMX DK 3000, DK 4000, DK 5800, DK 6000 
https://drive.google.com/open?id=18fV5sWg6-1eqj0y6XKLgoh6PCrYEotG8


►Phần Mềm Vang Số GODA BE5-T3 
https://drive.google.com/open?id=1IJhTE9bAXkTMD-TTK8gSvFmMiNLh-gqg


►Phần Mềm Vang Số Hugo T5, AQ KTV T5 
https://drive.google.com/open?id=1ug-TbmjxQzLEwLWOHt-qSBHPHdYh4CXI


►Phần Mềm Vang Số PM JBL KX 100, KX200 
https://drive.google.com/open?id=1KPIAC2EmMTFsmBlV2yEp2Nr5FmjxJWbx


►Phần Mềm Vang Số JBL KX 180 
https://drive.google.com/open?id=1OdMrdRY3k_AErjubloXAl64VgEKITJpq

►Phần Mềm Vang Số BFAUDIO K306D+ 
https://drive.google.com/open?id=1wxQg17wx3zsWvEyiIYr_W7nZECTNnUkH


►Phần Mềm Vang Số Kfun-GM Audio DSP-800A 
https://drive.google.com/open?id=1WFr0OK4arjnBA8J5ijiT9-udbc5O4-tD


►Phần Mềm Vang Số Pure Sound EFF 900D, aPolo P9000, GM EFF 900D 
https://drive.google.com/open?id=1EHgeBVAOTZh8YY2ueMwD1MPAkGbjlRlJ


►Phần Mềm Vang Số SISO 580M 
https://drive.google.com/open?id=1Ozb4o0sBn1Pjwcn-TABLjzrEBgSFJ590


►Phần Mềm Vang Số 1080M, SISO VS360 
https://drive.google.com/open?id=18hvxzvsw8DEVoJm6ZZErKkjW_z0dOhQH


►Phần Mềm Vang Số SISO S510 
https://drive.google.com/open?id=12t92V3NV63o2FB54YWqSAC_8-wLc7l4k


►Phần Mềm Vang Số SISO T3 Hàng Bãi 
https://drive.google.com/open?id=1wtecM7fr3Vx3BDbLL3JrZU4bkwcKhZ87


►Phan Mem Vang Số Theta K1, K3, K3e, K6 
https://drive.google.com/open?id=1Bjds3koP0yvKOi6PJq84N952347kxCou


►Phần Mềm Vang Số Siso VS910 
https://drive.google.com/open?id=1VCsT8MNLC2j-AqjpL45qk6Bbg02vVp1U


►Phần Mềm Vang Số dB ACOUSTIC S500 
https://drive.google.com/open?id=14ReFfJ6SVExZRKWO04ok3pxLV8oTzZcD


►Phần Mềm Vang Số Amply Vang Số DB A600 
https://drive.google.com/open?id=15sZmOYqX2bB40eUnp4RhQ2VBiOK0W9zT


►Phần Mềm Vang Số dB S750 Full 
https://drive.google.com/open?id=1eUWQBiVojhVj8NZ-_ka7y0m8m77AMaSO


►Phần Mềm Mixer DIGITAL X AIR 12, X AIR 16 + Mode 
https://drive.google.com/open?id=1U6gO86UuXBj8iSL54DaG0WecTXrIP7xG


►Phần Mềm Vang Số SISO R10 
https://drive.google.com/open?id=1UAPkj011fdYB2n3x7gTTxZnxW_Orf6vA


►Phần Mềm Vang Số SISO T3 v1.9.1 20160505 
https://drive.google.com/open?id=1-UuTVWNkhaVW8qd3QwVXTOQl-5FWN6VI


►Phần Mềm Vang Số T1980 
https://drive.google.com/open?id=1HajDLkbUnWzoy1jyQVSVv_T02Ht9dyO7


►Phần Mềm Vang Số TP1080Mv3.3 
https://drive.google.com/open?id=1jfjmKY-kWc7x1h-1kmC0LtQQceVK2NBy


►Phần Mềm Vang Số DB Acoustic LX8 
https://drive.google.com/open?id=10Zit7sMaFyVfsPNvQJULgC0Ebsif3O4W


►Phần Mềm Vang Số DB S510, S510 Plus 
https://drive.google.com/open?id=17PojjTKgODmGk_2DUHGq770MlosDXlAa


►Phần Mềm Vang Số dB Acoustic S600 
https://drive.google.com/open?id=13ZgHhSeyize3lXeZize5Hm-UWNTTKsbq


►Phần Mềm Vang Số DB Acoustic S680 
https://drive.google.com/open?id=1dP9Bi4msevC3Z9cMcKCSLRXH5-pX_HOa

 

►Phần Mềm Vang Số DB Acoustic S690

https://drive.google.com/file/d/1vsoSKZrW3b5nImfXxUj3DRroASQ-o-Xz/view?usp=sharing


►Phần Mềm Vang Số Maingo M12DSP 
https://drive.google.com/open?id=1kN5AUEpe6iryUlYV2_nZdQnMLY8gmtRU


►Phần Mềm Vang Số X3 X5, HUGO V6 
https://drive.google.com/open?id=1ye9ZEF9a5rIQBr7drkubJmW5ixYkAy60


►Phần Mềm Vang Số X8 Bãi 
https://drive.google.com/open?id=1wVHjwiNQuo5P_7AO5OWU6bKyLUgOtNcl


►Phần Mềm Vang Số SISO VS360 Full 
https://drive.google.com/open?id=1NNjZHZ2NOa_g7EulmgUHBtKWnAEo9gUq

Quý anh em có nhu cầu tìm phần mềm cho dòng vang số nào vui lòng liên hệ Minh Anh AUDIO SDT : 0938.641.445 Để được trợ giúp nhé.!

Các thương hiệu lớn

Nhắn tin chúng tôi trên Facebook nhé !

Hoặc vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại sau.

779 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP.HCM.
Showroom Center
779 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP.HCM.
(028) 39 244 944
Zalo
Gọi ngay
Bản đồ
Fanpage
Youtube
Instagram